Information Contact Us

Address

Số 3 Đại Lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ

Phone Number

02923789999

Email Address

contact@ninhkieuhotel.com